KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ


Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve disiplinli çalışmayı ilke edinerek üretim yapmayı hedefleyen PRO DGS Shipyard; uluslararası klas kuruluşlarının belirlediği standartlar da optimum kalite ve maliyetle planlanan sürede Yeni İnşa faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiştir.

 • Çalışanlarımızda kalite bilincini yerleştirmek ve teknolojik yeniliklere/gelişmelere uyumlarını sağlayarak, sürekli geliştirerek şirketimizi yeni yatırımlarla büyütmek ve sektörde lider konuma getirmek
 • Çalışanlarımıza Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili Eğitimler vererek bilinç düzeyini yükseltmek ve uygun davranış kazandırmak
 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek,
 • Risk ve Fırsatlarımızı belirleyip gerekli aksiyonları almak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun çalışmak
 • Sürekli iyileştirilmesi hedefiyle çalışanlarımızın tecrübe edilmiş bilgiler, yasal mevzuatlar ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine, çevre şartlarına ve çevre mevzuatlarına uygun çalışmalarını sağlamak
 • Tersanemizin çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi sağlamak
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre risklerini minimize etmek
 • Çalışan temsilcilerine danışılması ve katılımını sağlamak
 • Minumum kaza ile çalışmak. Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek
 • Doğal afet ve Acil Durumlara ortak müdahale edebilmek amacıyla; bölgemizdeki kuruluşlar ile iş birliği yapacak bir yapılanma oluşturmak
 • Çalışanlar ile birlikte İSG ve Çevre risklerini tespit ederek ortadan kaldırmak için faaliyetlerde bulunmak,
 • Çevre bilincini arttırarak çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak,
 • Yeni İnşa faaliyetleri kapsamı dahilinde; faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Biyo çeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,
 • Biyo çeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,
 • Atıkların geri dönüşümünü en kısa zamanda yapmak
 • PRO DGS Shipyardın ana politikasıdır.
 • PRO DGS SHIPYARD BU POLİTİKANIN TÜM ÇALIŞANLARA İLETİLECEĞİNİ VE ANLAŞILMASINI SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT EDER.

KAPSAM

PRO SHIPYARD LTD. Yönetim Sistemini, iç/dış unsurlar ile ilgili taraf beklentilerini dikkate alarak, ana faaliyet sahası olan ‘’YENİ GEMİ İNŞAA’’ faaliyetlerini kapsayacak şekilde oluşturur. Entegre Yönetim Sistemimiz, ISO 9001:2015, 14001:2015 ve 45001:2018 standartları referans alınarak müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca faaliyet kapsamımıza bağlı olarak, düzenleyici dış unsur olan ulusal/uluslararası yetkili kurum ve kuruluşların direktif/karar, IMO ve performans standartları ile yönetmelik şartları esas alınarak Kalite Yönetim Sistemimiz tanımlanmıştır. Çevre Yönetim Sistemimiz ise ISO 14001:2015 standardı referans alınarak, faaliyetlerimizi insan ve çevre sağlığını tehdit etmeden, yasal mevzuatları karşılayarak, en uygun kaynak kullanımıyla gerçekleştirme hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca PRO SHIPYARD LTD. İSTANBUL TERSANESİ bölgesi içerisinde toplam 11.500 m² alan içerisinde gerçekleştirdiği tüm proses ve faaliyetleri kapsayacak şekilde, ancak kuruluşumuzun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutları esas alınarak Çevre Yönetim Sistemimiz, tanımlanmıştır. Yönetim Sistemimiz, PRO SHIPYARD LTD sahip olduğu maddi varlıklar ile kurumsal değerler, kurumsal bilgi ve kurum kültürü esas alınarak oluşturulmuştur. Kuruluşumuz, uluslararası yönetim standartlarının tüm maddelerini karşılayacak şekilde yönetim sistemini tasarlamış ve uygulamaktadır. ISO 14001:2015 standardında kapsam dışı bırakılan madde yoktur.